Rádi bychom vám na tomto konkrétním případě ukázali, že společnost Ekonomické stavby, a. s., umí stavět nejenom čistě rodinné domy, ale dokáže splnit i taková přání svých zákazníků, jako je vytvořit jak pracoviště, tak obytné prostory pro jejich uživatele pod jednou střechou.

Navštívili jsme paní doktorku Cupalovou nedaleko Pardubic a požádali ji o zodpovězení několika otázek o tomto projektu.

Poté, co jsme prošli čekárnou do vaší ordinace, je zřejmé, že důvody, které vás vedly k myšlence postavit si vlastní dům, byly ve vašem případě odlišné od naprosté většiny klientů ES.

Ano, v první řadě to byla především potřeba vytvořit si pracoviště. O prostory k bydlení šlo až ve druhé řadě, a to samozřejmě s tím, že pokud už si nechám postavit jednu budovu, mohu ji využít i tímto způsobem, což, přestože jsem bydlela také v Pardubicích, pro mě znamená značnou úsporu času s dojížděním. K myšlence řešit pracoviště tímto způsobem jsem byla donucena okolnostmi, protože doba pronájmu mojí bývalé ordinace končila a majitel nemovitosti nám její prodloužení nepřislíbil. Cestou pronájmu nějakých jiných prostorů jsem se už nechtěla dávat a obec nebyla přístupná nijak v tomto směru pomoci, takže pokud jsem chtěla dále vykonávat svoji profesi, nic jiného než postavit vlastní ordinaci tímto způsobem už nezbývalo.

Jak jste se ale dozvěděla o společnosti ES?

O možnostech a nabízených službách této společnosti jsem se dočetla v nějakém specializovaném časopise o bydlení. Jsou to už zhruba tři nebo čtyři roky nazpět, kdy jsem se rozhodla situaci takto řešit a uvažovala jsem o různých variantách. Jak vidíte venku, pár metrů od mého domu stojí soukromá lékárna, takže jednou z možností bylo třeba i vybudování nějakého společného projektu.

Proč ale postavily váš dům právě ES?

Ve zmíněném článku o ES mě zaujala nabídka této společnosti s financováním vlastní stavby. Byl to vlastně jakýsi návod čtenářům, jak a kde získat například hypoteční úvěry za nejlepších podmínek. Protože jsem měla vlastní zkušenosti se stavbou domu mých rodičů, který se stavěl postupně a čistě z jejich příjmů, tak se stavba protáhla na 10 let, a to nemluvím o čase a úsilí, které to stálo, chtěla jsem v každém případě stavbu řešit jinak. Přiznám se, že jsem původně jak po uvedených zkušenostech, tak i z důvodů, že jsem si nebyla jistá, že bych tak finančně náročnou akci zvládla, uvažovala o stavbě až jako o poslední možnosti, jak svou tehdejší situaci řešit. Ale po rozhovoru s finančním analytikem ES panem Leblem, který mi vypočítával, jak by byl takový projekt finančně náročný a jaká by byla měsíční splátka, jsem zjistila, že je to částka rovnající se prakticky dosavadnímu pronájmu ordinace, a že by pro mě byla přijatelná. Samozřejmě jsem se snažila co nejlépe zvážit perspektivu této činnosti do budoucna a spolu s vlastními prostředky, zjištěním možností půjček či úvěrů k velikosti mého příjmu a ujištěním ze strany ES, že dokáží stavbu přizpůsobit specifickým podmínkám a potřebám dětského střediska, bylo prakticky rozhodnuto. Možnost využití podkroví jako bytu přišla na řadu skutečně až potom. Jinak rozhodovaly samozřejmě i další velice důležité faktory, jako velmi příznivá cena nabízených domů a nízká energetická náročnost, což se mi po této zimě skutečně potvrdilo, protože jsem skutečně čekala náklady na topení vyšší, za což jsem samozřejmě ráda, a také za kompletní servis se zajištěním veškeré dokumentace a stavebního povolení.

Mohla byste nám přiblížit jaké zvláštní podmínky musí splňovat prostory určené pro vaši profesi?

Jak jste si možná všiml při příchodu, je tu například víc dveří než je obvyklé. Je to z důvodů oddělení infekčních onemocnění takovým způsobem, aby do ordinace přicházeli tito pacienti jiným vchodem než ostatní. Jsou myslím i v těchto prostorách upravené normy u rozvodů elektřiny a samozřejmě bezbariérový přístup. Bylo také třeba vybudovat sklad nebezpečného odpadu, který musí každé takovéto pracoviště mít, a musela jsem vybudovat pro tělesně postižené pacienty i speciální sociální zařízení. Zcela jinak vypadá i protipožární ochrana, včetně několika protipožárních dveří, které oddělují vlastně tři požární pásma v objektu.

Jak probíhala vlastní stavba?

Po úvodní návštěvě v ES a rozhovoru s panem ředitelem, kde mi ukázali také vzorový dům, jsem byla velice spokojená. Zahájily se přípravné práce. Situaci Ekonomickým stavbám pak značně zkomplikoval stav, kdy obec nechtěla nakonec dohodnutý pozemek prodat dřív, než dojde ke kolaudaci postaveného objektu, což komplikovalo jednání o poskytnutí hypotečního úvěru a bylo třeba řešit řadu dalších smluv s obcí. Stejně tak jsme měli trošku problémy, ve smyslu doby trvání, i s vyřizováním stavebního povolení. Když už došlo k vlastní stavbě, bylo to už tedy mnohem veselejší. Ujal se nás náš manažer stavby ze strany ES, který se o nás po celou dobu stavby až do kolaudace staral, a pracovalo se, pokud podmínky dovolily, i během zimy. Pokud bych uvažovala o době od začátku stavby po kolaudaci, bylo to méně než jeden rok.

Podařilo se tyto poměrně neobvyklé úpravy realizovat k vaší spokojenosti?

Byla jsem velice ráda, když se stavba zkolaudovala a vše odpovídalo jak mým představám, tak potřebám úřadů. Jak už jsem se zmínila, jedna kolegyně si jen pár metrů od nás postavila lékárnu, další sousedka je rovněž praktická lékařka, ale pro dospělé, ačkoliv ona začala se stavbou před námi, skončili jsme dříve a v dohodnutém termínu.

Kdy plánujete, že začnete plně užívat i podkroví vašeho domu?

Poměrně často tu už přespávám i v současné době. Byt je zařízen zatím tím nejnutnějším tak, aby ho bylo možné bez problémů užívat a aby sloužil svému účelu. Jeho dovybavení plánuji až po dokončení úprav chodníčků kolem domu a dokoupení další části pozemku.

Takže jste se změnou spokojená?

Ano, jsem. Byly i chvíle, kdy jsem měla strach, do čeho jsem se to pustila, ale jak ze strany manažera stavby, tak i dalších pracovníků na stavbě se mi dostalo vždy pomoci a vše skončilo tak, jak mělo.

Děkuji za rozhovor. Jan Křesina

 

Zajímavé odkazy